Στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο!

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΑΞΙ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΟΜΙΣΤΡΟ Ε.Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ Υ.Μ.Ε. Α5790/575/24-2-2009-Β758, Φ.Π.Α. Ν2899/10, Υ.Μ.Ε. Α27262/2620/09-06-2010, ΙΣΧΥΕΙ 01/02/2013 με ΦΠΑ 13%

ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ
Ελάχιστη Αποζημίωση 4,00 €
Εκκίνηση-Πτώση σημαίας 1,80 €
Τιμολόγιο Νο1 (εντός περιμετρικής ζώνης) 0,90 €
Τιμολόγιο Νο2 (εκτός περιμετρικής ζώνης) 1,25 €
Αποζημίωση αναμονής ανά ώρα 15,00 €
Ραδιοταξί: απλή κλήση 1,92 €
Ραδιοταξί: Ραντεβού 3,39 έως 5,65 €
Προς & από αεροδρόμια 4,00 €
Από Λιμάνια, Σιδηρ. Σταθμούς &
Υπερ. Σταθμούς Λεωφορείων
1,07 €
Νυχτερινό τιμολόγιο Νο2 24.00 - 05.00 1,25 €
Για κάθε αποσκευή άνω των 10 κιλών 0,39 €

Τα όρια της Περιμετρικής ζώνης είναι: Ανατολική Προβλήτα - Εγνατία Οδός - Υπαπαντής - Περιμετρική Πανεπιστημίου - Μαγούλα - Χάραδρος - Περιμετρική (ευρεία παράκαμψη) Γέφυρα οδού Κατσάμπα - Πατρών Πύργου (σιδηροδρομικές γραμμές Τσαούση) - θάλασσα.

Στην ευρεία παράκαμψη και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας Τιμολόγιο Νο1, καθώς και σε όλα τα όρια της Περιμετρικής Ζώνης.

Μετά τα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Βασιλείου, προς Άνω Καστρίτσι, μετά τα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος Ρίου προς Βελβίτσι από ΚΤΕΟ, προς Βούντενη, Μπάλα από διασταύρωση Ρωμανού Ριγανόκαμπου, προς Καρυά Άνω Σούλι από κέντρο Ζαχαροπούλου προς Καλλιθέα από όρια Δημοτικού Διαμερίσματος Οβρυάς, προς Βιομηχανική Ζώνη και Κ. Αχαΐα από Σκάγια.

Σε αναμονή πέραν των είκοσι (20) λεπτών, το κόμιστρο διαμορφώνεται ελεύθερα με κοινή συμφωνία οδηγού & επιβάτη.

 

TOP