ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Το RADIO TAXI Πάτρας φθάνει σε κάθε γωνία της χώρας. Όπου και αν βρεθείτε, σε κάποια από αυτές τις πόλεις, απλώς καλείτε με όποιον τρόπο επιλέξετε, στο 18300 και άμεσα ένα ταξί θα είναι όπου ζητήσετε! Με click στο όνομα της κάθε πόλης, μεταφέρεστε στο website της αντίστοιχης υπηρεσίας.